ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Tuesday, Apr 25th

Last update01:32:48 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
การเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริ...

รับสมัครนักศึกษาทำงานทุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  เพื่อปฏิบัติงาน ทุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่ว...

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศ...

มรภ.เลย สืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพร เย็นฉ่ำทั่วมหาวิทยาลัย

มรภ.เลย สืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพร เย็นฉ่ำทั่วมหาวิทยาลัย

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ...

การเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แต่งตั้งคณ...

อ่านเพิ่มเติม...