ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Friday, Dec 09th

Last update12:31:55 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา  ภาคปกติ ภาคเรียนที่  2/2559

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินของนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อให้การ...

สอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด

สอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ ตามรายการด...

สอบราคาซื้อ ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางชีววิทยา  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

สอบราคาซื้อ ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางชีววิทยา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการเร...

สอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด

สอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุ...

อ่านเพิ่มเติม...