Wednesday, Jan 23rd

Last update01:40:26 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธยาน     ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธยาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธยา...

<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่  0269/2561  เรื่อง  การรับสมัคร และคัดเลื...

<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร  สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

ตามที่ คณะกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ...

<<

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานใน...

<<

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพุทธยาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพุทธยาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่...

<<

feeds