Saturday, Jul 20th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

Scince show สัปดาห์วิทย์ฯ ลงขาวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

  • PDF

     จากการแข่งขัน Scince show ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีประเด็นมุมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรวมถึงงานแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ถึงนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวคิดที่แปลกใหม่และเป็นประโยชน์นำไปใช้งานและการพัฒนาต่อยอดสุ๋ชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเลย และจากนวัตกรรมการสร้างแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างความน่าสนใจในวิทยาศาสตร์ 


     Scince show หนึ่งการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กนักเรียนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์นำมานำเสนอผ่านการแสดงและการทดลอง สร้างความน่าสนใจควบคู่กับความบันเทิงสนุกสนาน ทำให้การเรียนรู็หรือการเข้าถึงวิทยาศาสตร์เปลี่ยนไป ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และไม่ผิดหวังจากการเข้าชมการแสดงแค่  รายการ สร้างความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะ ควบคู่ไปกับการรู้ และเข้าถึงหลักการและเหตุผล ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์จากนักแสดงตัวแทนแต่ละโรงเรียน
     งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน จึงนำประเด็นที่เกิดขึ้นในการแข่งขันมาเป็นหัวเรื่องในการนำเสนอเรื่องราว และการประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิ๊กลิงค์อ่านข่าวผ่านเดลินิวส์ออนไลน์


งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
scince581
scince582

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°