Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ผลการคัดเลือก พนง. ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 3

  • PDF
tuk8floor

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา


    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
    ลำดับที่ 1 นางสาวรดา  นพรัตน์ไมตรี   
    สำรองอันดับ 1  นางสาววริญญา  ชิณหงษ์
    สำรองอันดับ 2 นางสาวกช  ชลทรัพย์

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

โหลดประกาศรายละเอียดในวันรายงานตัว

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°