Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2557

  • PDF
DSC 0097

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2557 ตามประกาศนี้

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดทำประกันสังคม หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ การรายงานตัวให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล
โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°