Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 3 อัตรา

  • PDF
DSC 010121

           ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  3  อัตรา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ลงวันที่  30  กรกฎาคม2557  นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>>CLICK อ่านประกาศ<<

>>CLICK ตรวจสอบรายชื่อ<< 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 
อาคารเรีนยรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทร. 0-4283-5223 -8 ต่อ 41115

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°