Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับสมัครงาน

Faucibus eget ut et habitasse tristique Nulla hac augue Sed Vestibulum. Semper libero semper vitae sed Quisque orci turpis dis tincidunt nulla. Semper Nulla nibh sociis convallis leo vel sagittis turpis Curabitur justo.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2557

  • PDF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2557

  • PDF

                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/2557 ประกาศ  ณ  วันที่  3  กันยายน  พ.ศ.  2557  นั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
                จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

 

 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารงานบุคคล
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111 หรือโทร. 0-4280-8014

DSC 010121

ม.ราชภัฏเลยเปิดรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557

  • PDF

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°