Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับสมัครงาน

Faucibus eget ut et habitasse tristique Nulla hac augue Sed Vestibulum. Semper libero semper vitae sed Quisque orci turpis dis tincidunt nulla. Semper Nulla nibh sociis convallis leo vel sagittis turpis Curabitur justo.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 2 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  2  อัตรา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รายละเอียดดังนี้
        1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะรับสมัครจำนวน 2  อัตรา
         1.1  สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
        1.1.1  เจ้าพนักงานทะเบียน  ระดับ  2  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  1  อัตรา

     1.2  สังกัดศูนย์วิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        1.2.1  เจ้าหน้าที่เอกสาร  ระดับ  1  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  1  อัตรา


                 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  ตั้งแต่วันที่  12 – 18  พฤษภาคม  2557 เว้นวันหยุดราชการที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์  


>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<


สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคลโทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°