Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับสมัครงาน

Faucibus eget ut et habitasse tristique Nulla hac augue Sed Vestibulum. Semper libero semper vitae sed Quisque orci turpis dis tincidunt nulla. Semper Nulla nibh sociis convallis leo vel sagittis turpis Curabitur justo.

ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับ 3 (เฉพาะกิจ)

  • PDF

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งนักวิชาการ  ระดับ 3  (เฉพาะกิจ)  ประจำงานบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน  1  อัตรา  ประกาศ ณ วันที่  20  มกราคม  2557  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น  
       บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่ง   นักวิชาการ  ระดับ  3  (เฉพาะกิจ)  ประจำงานบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
   ลำดับที่  1  น.ส.สมหญิง  ชาภักดี
   สำรองลำดับที่  1  นายรักษ์สิทธิ์  อ้วนศิริ
   สำรองลำดับที่  2  น.ส.กฤติยานี  สาริยา

      ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่  12  กุมภาพันธ์2557  เวลา  09.00  น.   ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<


สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111
tukcom

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°