Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับสมัครงาน

Faucibus eget ut et habitasse tristique Nulla hac augue Sed Vestibulum. Semper libero semper vitae sed Quisque orci turpis dis tincidunt nulla. Semper Nulla nibh sociis convallis leo vel sagittis turpis Curabitur justo.

มรภ.เลย รับสมัคร พนง. นักประสานงานชุมชน 3

  • PDF

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดลเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักประสานงานชุมชน ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) ประจำงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

ผลการคัดเลือก พนง. ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 3

  • PDF

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

  • PDF

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ)  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัเลย  ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  ระดับ  3  สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์  กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  1  อัตรา  ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2556   นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  ระดับ  3  สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์  กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  จำนวน  1  อัตรา

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

                                        สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111
tuk8floor

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ)

  • PDF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

                      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  ในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2556  นั้น
 
                        บัดนี้ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้

 >>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

                        สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°