Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

Nibh pulvinar rhoncus Curabitur volutpat nibh sed ac Vestibulum laoreet consectetuer. Morbi eu ullamcorper dapibus sagittis a Curabitur laoreet Pellentesque pretium Quisque. Pellentesque Phasellus Cras Sed elit dis eget tincidunt purus lacus pellentesque.

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 4/2557

  • PDF

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  4/2557  ลงวันที่  12  กันยายน  พ.ศ.  2557  นั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อรับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ครั้งที่  4/2557  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

 

มหาิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 0-4280-8014

DSC 010121

รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 2 อัตรา

  • PDF

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2557

  • PDF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2557

  • PDF

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°