Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

Nibh pulvinar rhoncus Curabitur volutpat nibh sed ac Vestibulum laoreet consectetuer. Morbi eu ullamcorper dapibus sagittis a Curabitur laoreet Pellentesque pretium Quisque. Pellentesque Phasellus Cras Sed elit dis eget tincidunt purus lacus pellentesque.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 2 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  2  อัตรา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รายละเอียดดังนี้
        1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะรับสมัครจำนวน 2  อัตรา
         1.1  สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
        1.1.1  เจ้าพนักงานทะเบียน  ระดับ  2  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  1  อัตรา

     1.2  สังกัดศูนย์วิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        1.2.1  เจ้าหน้าที่เอกสาร  ระดับ  1  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  1  อัตรา


                 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  ตั้งแต่วันที่  12 – 18  พฤษภาคม  2557 เว้นวันหยุดราชการที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์  


>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<


สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคลโทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°