Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

Nibh pulvinar rhoncus Curabitur volutpat nibh sed ac Vestibulum laoreet consectetuer. Morbi eu ullamcorper dapibus sagittis a Curabitur laoreet Pellentesque pretium Quisque. Pellentesque Phasellus Cras Sed elit dis eget tincidunt purus lacus pellentesque.

ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับ 3 (เฉพาะกิจ)

  • PDF

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งนักวิชาการ  ระดับ 3  (เฉพาะกิจ)  ประจำงานบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน  1  อัตรา  ประกาศ ณ วันที่  20  มกราคม  2557  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น  
       บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่ง   นักวิชาการ  ระดับ  3  (เฉพาะกิจ)  ประจำงานบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
   ลำดับที่  1  น.ส.สมหญิง  ชาภักดี
   สำรองลำดับที่  1  นายรักษ์สิทธิ์  อ้วนศิริ
   สำรองลำดับที่  2  น.ส.กฤติยานี  สาริยา

      ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่  12  กุมภาพันธ์2557  เวลา  09.00  น.   ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<


สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111
tukcom

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

  • PDF

                   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน   ในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งนักวิชาการ  ระดับ  3  (เฉพาะกิจ)  ประจำงานบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ลงวันที่  20  มกราคม  2557  
 
                   บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้

  

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111
history

 

ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 1 อัตรา

  • PDF

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  รับสมัคร  จำนวน  1  อัตรา  ประจำงานบัณฑิตศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์
นักวิชาการ  ระดับ  3  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  1  อัตรา

       ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานบริหาร งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 มกราคม 2557  ไม่เว้นวันหยุดราชการ                     ณ  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

              สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111
history

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°