Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

Nibh pulvinar rhoncus Curabitur volutpat nibh sed ac Vestibulum laoreet consectetuer. Morbi eu ullamcorper dapibus sagittis a Curabitur laoreet Pellentesque pretium Quisque. Pellentesque Phasellus Cras Sed elit dis eget tincidunt purus lacus pellentesque.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2559

  • PDF

ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่1/2559  ลงวันที่ 15 มีนาคม  2559  นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2552 ข้อ 16 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>>อ่านประกาศ<<

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ

  • PDF

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°