Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ติดตามข่าวสาร  จากงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนได้

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ

  • PDF

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

           1.  ร้านจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (ตึก 23)       จำนวน   1   ร้าน

          2.  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา (ตึก 19)   จำนวน   2   ร้าน

               ติดต่อขอและยื่นใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17  กุมภาพันธ์  2557 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

               สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41151
23

ฝายในใจคน ลงเดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 17 ม.ค. 2557

  • PDF

"ฝายในใจคน" โครงการต้นแบบความคิดนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คว้ารางวัลชนะเลิศทีมเยาวชนดีเด่นประจำค่าย โครงการเรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 23,472 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 หน้า 29 ขอขอบคุณพี่ดำรงค์ เดลินิวส์ จังหวัดเลย และสื่อมวลชนทุกสื่อที่ติดตามและเผยแพร่ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยดีตลอดมา

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ

  • PDF

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

           1.  ร้านจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ       จำนวน   1   ร้าน

          2.  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา (ตึก 19)   จำนวน   2   ร้าน

               ติดต่อขอและยื่นใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27  มกราคม  2557 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

                    สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41151
history

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  • PDF

     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องสอบราคาซื้อชุดทดสอบการสูญเสียของของเหลวในระบบปิด จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 222 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยืนเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว

รายการบอกเก้าเล่าสิบ เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม

  • PDF

      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ผศ.บุญวัฒน์ บุณทะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คุณฉัตรเฉลิม หัตถกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ได้ต้อนรับ คุณณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พิธีกร และทีมงานรายการ "บอกเก้าเล่าสิบ"  ที่ได้มาบันทึกเทปรายการ โดยมี อาจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้พาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในพิพิธภัณฑ์อัตโนมัติ ได้มีการปรับปรุง มีการปรับให้ทันสมัย สวยงามและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒธรรมของจังหวัดเลย

ออกอากาศรายการบอกเก้าเล่าสิบ เวลา 17.00 น. ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี รอติดตามชมกันได้นะคะ

>>ชมภาพกิจกรรม<<

1483313 532867096810112 300292782 n

1424528 10200791732066826 1237653953 n

1460244 10200796750192276 89969637 n

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°