Thursday, Apr 25th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ติดตามข่าวสาร  จากงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนได้

จันทน์ผาช่อใหม่ 2556

  • PDF

      จากงานจันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้นักศึกษาใหม่เข้าปฏิญาณตนและรับเข็มตราราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ตระหนักถึงการเป็นนักศึกษาของพระราชา ควรตระหนักในบทบาทหน้าที่การเป็นนักศึกษาต้องใฝ่หาความรู้ และเป็นคนดีมีจริยธรรม เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมาพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

LRU football แข่งบอลสานสัมพันธ์ ม.แห่งชาติลาว

  • PDF

      จากการที่ชมรมฟุตบอลอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในนาม LRU football  ไปแข่งขันฟุตบอลสานความสัมพันธ์กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา การไปแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการก่อตั้งชมรมฟุตบอลและการเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ โดยยึดหลักการใช้กีฬาในการเชื่อมความสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย และความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ให้พร้อมรองรับกับการที่จะมีการเปิดอาเซียนในปี 2558 ที่จะมาถึงนี้ ซึ้งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะอาจารย์ ร่วมถึงได้ศึกษาดูงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และได้การเดินทางครั้งนี้ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชน

ผ่านทางเว็บไซต็หนังสือพิมพ์เดลินิวส์    http://www.dailynews.co.th/thailand/208810

เนื้อข่าว

วันนี้ ( 2 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน ได้รับการเปิดเผยจาก รศ.เกียรติศักดิ์  รัตนสีหา ประธานชมรม LRU Football มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่า  เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา  ชมรม  LRU Football ร่วมกับ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะอาจารย์เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  เน้นสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และด้านการวิจัยพร้อมทั้งศึกษาดูงานการจัดการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
                    

รศ.เกียรติศักดิ์  กล่าวว่า ชมรม LRU football เกิดจากการรวมกลุ่มของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล ร่วมกันออกกำลังกายโดยการเล่นฟุตบอลหลังเลิกงาน ได้ใช้กีฬาฟุตบอลร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายในจังหวัดเลย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยส่งผลดีต่อสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในจังหวัดเลยเป็นอย่างดี  จากการแข่งขันแต่ละครั้ง ยังเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยด้วย
                    

ประธานชมรม LRU Football มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยังกล่าวอีกว่า การเดินทางมาแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และหาความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะกำลังจะมีเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ จึงได้นำคณะอาจารย์ในชมรม LRU football เดินทางมาสานความสัมพันธ์ด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างอาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ด้วยกันและระหว่างมหาวิทยาลัยพร้อมกับศึกษาดูงานการดำเนินการจัดการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวด้วย
                    

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์  หงส์ลัดดาพร ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดี ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะเมื่อจะมีการเปิดอาเซียนใน ปี 2558 ที่จะถึงนี้ ในฐานะที่ทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพัฒนาบุคลากรอาจารย์ให้มีความพร้อมทั้งด้านการศึกษา การปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติทางการศึกษา ให้มีทิศทางสอดคล้องรองรับในหลายด้านทั้งด้านความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา หรือระบบการศึกษาที่ต้องเปิดปิดภาคเรียนตรงกัน และการทำมาตรฐานนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการในประเทศอาเซียนด้วยกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนและพัฒนาอาจารย์การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เช่นกัน การมาแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์และการศึกษาดูงานจึงเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
             

การแข่งขันฟุตบอลได้รับความสนใจจากนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวอย่างมาก เข้าชมการแข่งขันเต็มสนาม ผลการแข่งขัน ทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยชนะทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  6-4 ประตู ในช่วงเย็นมีการจัดเลี้ยงต้อนรับและสอนเต้นบัดสลบแก่คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว.

คลิ๊กดูภาพหน้าข่าว    คลิ๊กไปยังลิงค์ข่าว 

     และทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า 32 ฉบับที่ 23,277  วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2556  หน้า 32 คอลัมน์ โพกัสลูกหนังไทย

คลิ๊กชมภาพข่าว

      นำเสนอข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ เมืองเลยนิวส์  ปีที่ 13 ฉบับที่ 178  วันที่ 1-15 กรกฏาคม พ.ศ. 2556  หน้า 14

คลิ๊กชมภาพข่าว

     ในโอกาสนี้ทางงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ติดตามและลงข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาด้วยดีและอย่างต่อเนื่อง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
lrufootballwebdailynews72
lrufootball372
lrufootball272

ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางกีฬาเพื่อการเรียนการสอน

  • PDF

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการ และการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการบริหารจัดการด้านการศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัด นอกจากนี้ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

        ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม และจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ทางการกีฬาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และเพื่อไว้ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร

**ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง 3 กรกฎาคม 2556**

  >>ร่างขอบเขตของงาน<<         >>รายละเอียด<<         >>เอกสารประกวดราคาซื้อ<<
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117, 41118

sport

ม.ราชภัฏเลย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ

เครื่องปรับอากาศ   จำนวน  6  เครื่อง

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา
     โดยแยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา ซองที่ 2 หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
      ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

          ผู้สนใจติดต่อได้ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ  โทรศัพท์  0-4283-5224-8  ต่อ  41117,  41118

ม.ราชภัฏเลย ประกาศสอบราคาซื้อตู้ Rack จำนวน 6 ตู้

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ

ตู้  Rack 800 x 1100 ขนาด 42U      จำนวน  6  ตู้

กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา
     แยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา ซองที่ 2 หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
     ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   ผู้สนใจติดต่อได้ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ  โทรศัพท์  0-4283-5224-8  ต่อ  41117,  41118

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°