Friday, May 24th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ติดตามข่าวสาร  จากงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนได้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 56 มรภ.เลย ออกผ่านสื่อออนไลน์

  • PDF

      เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พิพิธภัณฑ์ อัตโนมัติ สำนักศิลปวัฒนธรรม มรภ.เลย

  • PDF

      รายการแจ๋ว ทางไทยทีวีสี ช่อง 3 ช่วงแจ๋วพาเที่ยว ได้นำเสนอศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ พิพิธภัณฑ์อัตโนมัติ มีอาจารย์ศักดิ์ชาย  พวงจันทร์ นำผู้สื่อข่าวชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน ในการถ่ายทำรายการแจ๋ว ช่วงแจ๋วพาเที่ยว และได้ออกอากาศทางไทยทีวีช่อง 3 สำหรับใครที่ไม่ได้ชม ทางงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน ก็ได้นำคลิปที่ออกอากาศมาให้ชมกันครับ ชมในคลิปแล้วก็อย่าลืมแวะไปชมสถานที่จริงนะครับ เพราะตอนนี้มีการปรับให้ทันสมัย สวยงามและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒธรรมของจังหวัดเลย โดยเฉพาะเจ้าไดโนเสาร์ที่ดูจะห่วงไข่เป็นพิเศษ หากจับเอาไข่ที่มันห่วงมากขึ้นมาเล่น อย่างไรก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมได้ครับ


งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวพร้อมทั้งนำเสนอข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอย่างต่อเนื่อง ด้วยดีตลอดมา

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
72wat

นสพ.เลยไทม์ เดือน ก.ค. ออกข่าว มรภ.เลย 3 ข่าว

  • PDF

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เลยไทม์ พลัสนิวส์ ได้ติดตามทำข่าวและออกข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในฉบับที่ 42 ปีที่ 4 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2556 โดยมีการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นจังหวัดเลย ฉบับนี้ได้ลงข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3 ข่าว

จากงานพิธีไหว้ครู "ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู ปีการศึกษา 2556"

  • PDF

      จากงานพิธีไหว้ครู "ราชภัฏเลยศรัทธา  น้อมวันทาบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชน ในประเด็นของการสร้างสรรค์ไอเดียการทำพานไหว้ครู โดยเฉพาะพานไหว้ครูของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2)

  • PDF

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง
      วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กำหนดยื่นซองสอบราคา  
      ในระหว่าง
วันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.  (โดยถือนาฬิกางานพัสดุเป็นเกณฑ์) ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
       วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,200.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41117, 41118 ทุกวันในเวลาราชการ
history

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°