Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าววิจัย การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

DSC 010121

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

อ่านรายละเอีบดเพิ่มเติม >> CLICK

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°