จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

Friday, Aug 18th

Last update11:35:43 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

  • PDF
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
10
11
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 10
  • ถัดไป

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" วันที่ 10 สิงหาคม 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" วันที่ 10 สิงหาคม 2558สำหรับแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ ว-1ช.) แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด.) ที่ใช้ประกอบการเสนอของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบาย เป้าหมายของรัฐบาล สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.research.lru.ac.th/res_download.php

ภาพบรยากาศในการจัดบรม