รอง อธก.ฝ่ายวิชาการ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สนง.นายกรัฐมนตรี

Friday, Aug 18th

Last update11:35:43 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รอง อธก.ฝ่ายวิชาการ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สนง.นายกรัฐมนตรี

  • PDF
DSC 0245
DSC 0238
DSC 0237
DSC 0229
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 4
  • ถัดไป

     วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 รศ.อาภรณ์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี มาตรวจราชการในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


     เวลา 13.30 น. รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.มธุรส ชลามาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผศ.ประดิษฐ์ วิชัย คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ให้การต้อนรับนายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมคณะ มาตรวจราชการในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อราชการการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบของที่ระลึกและเดินทางกลับ

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน