สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย

Friday, Aug 18th

Last update11:35:43 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย

  • PDF
8
1
2
4
5
6
7
9
11
12
13
14
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 12
  • ถัดไป

ดร.มธุรส  ชลามาตย์รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และ ดร.สุพรรณี พฤกษา ได้รับเกียติเป็นประธานในการเปิด จัดอบรม "พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย

คลิกดูบรรยากาศการจัดอบรม