Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร มรภ.เลย ออกข่าวสื่อมวลชน โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ลงหนังสือพิมพ์ข่าวสด มรภ.เลย ร่วมกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย

โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ลงหนังสือพิมพ์ข่าวสด มรภ.เลย ร่วมกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย

    เมื่อเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย จัดโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู


    กิจกรรมการจัดโครงการดังกล่าว ทางงานประชาสัมพันธ์ติดตาม ประสานข้อมูลและเขียนข่าวส่งผู้สื่อข่าว และลงตีพิมพ์ในหนังสื่อพิมพ์ข่าวสด เนื่องจากเป้นกิจกรรมการบริการและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและมีความเกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นพันธกิจหลัก เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวิทยาลัยครูเลยมาก่อน และยังจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตครู ออกไปถ่ายทอดความรู้และพัฒนานักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง มาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตาม และนำเสนอข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาโดยตลอด


งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
DSC 0516
coolpong

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°