รองอธิการฝ่ายวิชาการ ร่วมเปิดโครงการไทเลย หัวใจ อาสา กาชาด

Friday, Aug 18th

Last update11:35:43 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รองอธิการฝ่ายวิชาการ ร่วมเปิดโครงการไทเลย หัวใจ อาสา กาชาด

  • PDF
DSC 0003
DSC 0006
DSC 1027
DSC 1005
DSC 1018
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 5
  • ถัดไป

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อม ผศ.ชัชชัย พีละกมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ และนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการกองกลางรรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนจิตอาสา สภากาชาดไทย โดย กาชาดจังหวัดเลย


      พิธีเปิดเริ่มในเวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ จิวรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน เปิดโครงการ และนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยกล่าววัตถุประสงค์โครงการ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และเหล่าจิตอาสาพร้อมร่วมขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม รวมสร้างเมืองเลย เมืองวัฒนธรรม ธรรมชาติ น่าอยู่ ในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน