Saturday, Sep 22nd

Last update02:50:25 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าววิจัย ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ปีการศึกษา 2559

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ปีการศึกษา 2559

1111

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์–อาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น มีกำหนดการรับสมัครตามรายละเอียดที่แนบนี้

>> อ่านรายละเอียด <<