การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

Friday, Aug 18th

Last update11:35:43 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

  • PDF
f12813974 1011590198914725 8660006704482629727 n

       วันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางคณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 และเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์แล้วเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชาโดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติ โดยมี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 และเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ อาจารย์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชา

>> ชมภาพบรรยากาศ <<