ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาคมอาเซียน ในบริบทจังหวัดเลย”

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาคมอาเซียน ในบริบทจังหวัดเลย”

ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาคมอาเซียน ในบริบทจังหวัดเลย”

1506619 1024924484271035 8196012116093623630 n

            วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาคมอาเซียน ในบริบทจังหวัดเลย” โดยมี นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้ง ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>> ชมภาพบรรยากาศ <<