Saturday, Jul 20th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรภ.เลย ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพล น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

  • PDF
DSC 0932
DSC 0940
DSC 0911
DSC 0903
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 4
  • ถัดไป

       ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ชัชชัย พีระกมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์สถาปัตย์  ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  

         วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสหกิจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย  ใน ผู้เข้าร่วมพิธีกาข้าราชการ แต่งกายชุดปกติขาว ประดับแขนทุกข์ ด้านซ้ายเหนือข้อศอก และ ประชาชน แต่งกายชุดไว้ทุกข์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ชัชชัย พีระกมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์สถาปัตย์ เป็นตัวแทนเดินทางไปร่วมพิธี

คลิ๊กภาพพิธี

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°