กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ และสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2560

Tuesday, Oct 24th

Last update08:20:31 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ และสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2560

  • PDF
DSC 0043

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น   จึงแจ้งให้นักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมปฐมนิเทศและเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่  ดังรายละเอียดกำหนดการต่อไปนี้  

ดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่  ภาคพิเศษ ศูนย์เลย

ดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่  ภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น