Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา มรภ.เลย ประชุมติดตาม เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มรภ.เลย ประชุมติดตาม เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

DSC 0819
DSC 0816
DSC 0750
DSC 0751
DSC 0796
DSC 0809
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 6
  • ถัดไป

      ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

     ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญของสำนักงบประมาณ ในการบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ  เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์สร้างแนวทางและกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการจัดการความรู้ KM ด้านนโยบายและแผน ระหว่างมหาวิทยาลัย
     การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ พร้อมคณะ มาบรรยายและตอบข้อซักถาม

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°