Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

บรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

  • PDF
DSC 0759
DSC 0753
DSC 0763
DSC 0772
DSC 0812
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 5
  • ถัดไป

      วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดงานและอาชีพ สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  พิธีเปิดโครงการมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต ทิพรส รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวให้โอวาท การจัดโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 200 คน ใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 1 วัน แบ่งกิจกรรมโครงการในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ดังนี้ ช่วงเช้า ฟังบรรยาย หัวข้อ การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน และฝึกปฏิบัติการเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน โดย คุณวันวิชิต บูรณะสิทธิ์พร บริษัท JOBTOPGUN เป็นวิทยากร และช่วงบ่าย ฟังบรรยาย หัวข้อ บุคลิกภาพที่เหมาะสม ในการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน โดย บริษัท สายการบินแอร์เอเซียร์ อนุเคราะห์วิทยากรมาบรรยายแก่นักศึกษา

=ชมภาพกิจกรรม=

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°