Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

นักศึกษา ม.ราชภัฏเลย ร่วมโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาณฯ

  • PDF
DSC 0509
DSC 0325
DSC 0389
DSC 0373
DSC 0421
DSC 0454
DSC 0461
DSC 0638
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 8
  • ถัดไป

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 21 คน เข้าร่วมโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาณ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาจากโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน และโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินของกองทัพบก ร่วมกับประชาชน นักเรียน รด. ทหาร ร่วมกันปลูกต้นกล้วย และต้นไผ่ ทำโป่งเทียมเพื่อเป็นอาหารช้าง และสร้างฝายชะลอน้ำ

โครงการทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาณ กองทัพภาคที่ 2 โดยมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องของการอนุรักษ์ป่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในเรื่องการอนุรักษ์ดิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการสร้างฝายชะลอน้ำต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ชมภาพกิจกรรมfeeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°