ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

Sunday, Dec 17th

Last update03:28:33 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

tuk8floor

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ 0210/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันและเวลาราชการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศสอบราคา จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าว

>>CLICK อ่านประกาศ<<