Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาด้านกฏหมายเข้าพบผู้บริหาร เพื่อรายงานผลและขอกำลังใจในการแข่งขันรอบต่อไป

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาด้านกฏหมายเข้าพบผู้บริหาร เพื่อรายงานผลและขอกำลังใจในการแข่งขันรอบต่อไป

39735792 228600907826489 7693982015799951360 n

อาจารย์ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์และอาจารย์ดวงพร บุญเลี้ยง นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นายกฤษฎา ยอดช้าง ชั้นปีที่4 นายอนุพงศ์ หุ่ยปาน ชั้นปีที่4 และนายณัฐพล ผงบุญตา ชั้นปีที่3) เป็นตัวแทนจากจังหวัดเลย เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค (ภาค4) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเข้าพบอธิการบดี เพื่อรายงานผลและขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการแข่งขันรอบต่อไประดับประเทศต่อไป ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี ให้การชื่นชมและอำนวยพรแก่นักศึกษา

คลิ๊กชมภาพ

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°