Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศ ประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  • PDF
14670813 1080574128694174 6144863938967734179 n

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า  สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับใบเสนอราคาได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.lru.ac.thและส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดราคาของสินค้า ที่จะนำมาจำหน่ายหรือให้บริการ โดยส่งด้วยตนเองที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น ๒ อาคารวิชญาการ หรือทางจดหมาย ส่งมาที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ (วงเล็บมุมซอง ประมูลจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้านักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562) ระหว่างวันที่ 7 - 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°