Thursday, Jun 27th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13672546 1069801909780177 1343360279 n

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
1.ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้
2.คุณลักษณะรถตู้อเนกประสงค์
3.ราคากลางรถตู้ราคากลางรถตู้
4.เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา
5.เอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้
6.เอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้ (ต่อ)
7.เอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้ (ต่อ)

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°