รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสาธารณะฯ

Friday, Aug 18th

Last update11:35:43 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสาธารณะฯ

  • PDF

 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสาธารณะ และโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังความเป็นไทยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.นารี ชาติมาลากร เป็นประธานเปิดโครงการ
             วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีจิตสาธารณะและจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมต่อชุมชนและสังคม ทั้งนี้นักศึกษา ม.ราชภัฏเลย ทั้ง 5 คณะ ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการอย่างล้นหลาม เต็มห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

>>CLICK ชมภาพบรรยากาศ<<