Friday, Feb 22nd

Last update02:46:46 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าววิจัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

DSC 010121

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สาขาที่เปิดรับสมัครตามปกระกาศที่แนบ

กำหนดการรับสมัคร
1 – 15 ตุลาคม 2557สมัครทางไปรษณีย์
1 – 15 ตุลาคม 2557สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1 – 30 ตุลาคม 2557สมัครด้วยตนเอง
3 พฤศจิกายน 2557ประกาศผลการคัดเลือก

CLICK >> อ่านประกาศ

feeds