รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Friday, Aug 18th

Last update11:35:43 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Ut Mauris elit ipsum Pellentesque nec porta ipsum massa risus nisl. At lacinia nulla porta Nam Nam porta at tristique ipsum ante. Libero euismod ac orci condimentum Vestibulum Nam et Praesent.

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 34
2 บรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 37
3 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 173
4 นักศึกษา ม.ราชภัฏเลย ร่วมโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาณฯ ประทวน เนตรแสงศรี 171
5 บรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 197
6 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมคนดีศรีราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 220
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานกิจกรรมนักศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 251
8 บรรยากาศการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย-ขอนแก่น ประจำปี 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 257
9 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ และสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 1797
10 องค์การนักศึกษาภาคปกติ จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อสรุปโครงการและงบประมาณในการจัดกิจกรรม ประทวน เนตรแสงศรี 63
11 ปฏิทินเตรียมความพร้อมนักศึกษาภาคปกติ ก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 5504
12 รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 1301
13 รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษาภาคฤดูร้อน ประทวน เนตรแสงศรี 244
14 บรรยากาศพิธีเปิด-ปิดงานการแข่งขันกีฬา “จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 40” ประทวน เนตรแสงศรี 514
15 กองพัฒนานักศึกษา ม.รภ.เลย จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนากีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประทวน เนตรแสงศรี 231
16 ไออุ่นรัก จากพี่ถึงน้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ช่วยภัยหนาว ประทวน เนตรแสงศรี 240
17 บรรยากาศกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560" มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประทวน เนตรแสงศรี 199
18 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประทวน เนตรแสงศรี 502
19 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงค่ายราชภัฏเลย จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559 ประทวน เนตรแสงศรี 339
20 ภาพบรรยากาศ ฟังบรรยาย การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกบัณฑิตไทยไม่โกง ประทวน เนตรแสงศรี 262