กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Tuesday, Jun 27th

Last update01:42:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ -
2 ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 8
3 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 12
4 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 11
5 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 4
6 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 4
7 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 382
8 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพัก อรอุมา วงศ์กิตตะ 211
9 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ กนก นามคันที 66
10 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหหาร อาคารวิชญาการ กนก นามคันที 40
11 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เลย ร่วมมือสำนักงานพัฒนาฝีมือพัฒนามาตรฐานแรงงานจังหวัดเลย กนก นามคันที 133
12 แจ้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ กนก นามคันที 696
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกและหมายเลขเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ กนก นามคันที 338
14 กองนโยบายและแผน มรภ.เลย กำหนดประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยมการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กนก นามคันที 287
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 515
16 แจ้งบัณฑิตคณะครุศาสตร์ตรวจสอบข้อมูลภาวะการมีงานทำในระบบออนไลน์ กนก นามคันที 82
17 คณะครุศาสตร์ ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู กนก นามคันที 207
18 มรภ.เลย ส่งนักศึกษาเรียนภาษาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยต่างประเทศ กนก นามคันที 53
19 ประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 85
20 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ) สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดได้และสาขาวิชาเปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 847