กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Sunday, Dec 17th

Last update03:28:33 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มูลนิธิ Blooming Juniper จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มอบเงิน 1 ล้านบาทพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มรภ.เลย กนก นามคันที 28
2 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 16/2560 กนก นามคันที 16
3 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ติดตามงานตามภารกิจ กนก นามคันที 74
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน กนก นามคันที 51
5 มอบรถแก่ผู้ตี Hole in one หลุม 18 การแข่งขัยกอล์ฟเพื่อหารายได้โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรภ.เลย กนก นามคันที 326
6 มรภ.เลย ต้อนรับเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กนก นามคันที 287
7 กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 ประทวน เนตรแสงศรี 560
8 รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 179
9 มรภ.เลย มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักศึกษา ประทวน เนตรแสงศรี 54
10 บรรยากาศนำเสนอผลงานการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 60 ประทวน เนตรแสงศรี 16
11 นิทรรศการ Show and Share รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 16
12 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 90
13 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 251
14 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 16
15 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)ภาคเรียนที่ 2/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 17
16 การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) อรอุมา วงศ์กิตตะ 449
17 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ อาคารสีเทา ชั้นเดียว (เดิมเป็นที่ตั้งของธนาคารกรุงไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 158
18 วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 1335
19 บรรยากาศอบรมแกนนำนักศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -บุหรี่ ประจำปี ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 93
20 อธิการบดีฯ เปิดงานอบรมแกนนำเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 91