กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Friday, Aug 18th

Last update11:35:43 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บรรยากาศงานสับดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กนก นามคันที 245
2 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 กนก นามคันที 223
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 157
4 อธิการ มรภ.เลย ร่วมงานการคลังร่วมพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยยั่งยืน กนก นามคันที 104
5 รวมพลคนราชภัฏเลย รักสุขภาพเต้นแอโรบิค สร้างบุคลากรและนักศึกษาสุขภาพดี กนก นามคันที 165
6 เชิญชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 667
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ กนก นามคันที 123
8 อธิการบดี ร่วมงานวันระพี รำลึกพระบิดากฏหมายไทย กนก นามคันที 106
9 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 84
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สนองรับราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดี กนก นามคันที 173
11 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ อรอุมา วงศ์กิตตะ 83
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด อรอุมา วงศ์กิตตะ 81
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการและบ้านพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อรอุมา วงศ์กิตตะ 76
14 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 41
15 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 21
16 ประกาศรายชื่อผู้สอบ และกำหนดการ สอบ TOEIC อรอุมา วงศ์กิตตะ 406
17 คณะครู รร. ตชด. บ้านห้วยเป้า เยี่ยม นศ. ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตยราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กนก นามคันที 33
18 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 3466
19 ประกาศรายชื่อการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (กรณีไม่เข้าสอบ และสอบไม่ผ่าน) อรอุมา วงศ์กิตตะ 3009
20 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ อรอุมา วงศ์กิตตะ 3066