ข่าวกองทุนการศึกษา

Monday, Jun 26th

Last update11:30:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวกองทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารทุนการศึกษา ได้ตาม และสามารถแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 941
2 หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ) อรอุมา วงศ์กิตตะ 72
3 ประกาศการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประทวน เนตรแสงศรี 2047
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2559 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) อรอุมา วงศ์กิตตะ 1036
5 รับสมัครนักศึกษาทำงานทุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประทวน เนตรแสงศรี 3029
6 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนนักศึกษาสู่สากล กนก นามคันที 1703
7 หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประทวน เนตรแสงศรี 1664
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล 2560 กนก นามคันที 2222
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 723
10 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1985
11 หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ) อรอุมา วงศ์กิตตะ 650
12 หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 629
13 รับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประทวน เนตรแสงศรี 1989
14 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน (กยศ.) ภาคปกติ ศูนย์เลย รายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประทวน เนตรแสงศรี 2313
15 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน (กยศ.) ภาคปกติ ศูนย์เลย รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประทวน เนตรแสงศรี 3947
16 ให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1206
17 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 4690
18 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปี ๒-๕ ประทวน เนตรแสงศรี 1443
19 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 4685
20 ประกาศให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาภาภรณ์ แก่นศรียา 3208