ข่าวกองทุนการศึกษา

Monday, Aug 21st

Last update06:53:14 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวกองทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารทุนการศึกษา ได้ตาม และสามารถแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ภาคพิเศษ) อรอุมา วงศ์กิตตะ 477
2 หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ) อรอุมา วงศ์กิตตะ 201
3 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต กรอ. สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา (ชั้นปี 2-5) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 1050
4 การขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิตั้งเซ็กกิม อรอุมา วงศ์กิตตะ 1271
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 1489
6 หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ) อรอุมา วงศ์กิตตะ 240
7 ประกาศการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประทวน เนตรแสงศรี 2624
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2559 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) อรอุมา วงศ์กิตตะ 1224
9 รับสมัครนักศึกษาทำงานทุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประทวน เนตรแสงศรี 3209
10 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนนักศึกษาสู่สากล กนก นามคันที 1747
11 หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประทวน เนตรแสงศรี 1822
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล 2560 กนก นามคันที 2247
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 735
14 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 2004
15 หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ) อรอุมา วงศ์กิตตะ 731
16 หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 638
17 รับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประทวน เนตรแสงศรี 1999
18 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน (กยศ.) ภาคปกติ ศูนย์เลย รายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประทวน เนตรแสงศรี 2331
19 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน (กยศ.) ภาคปกติ ศูนย์เลย รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประทวน เนตรแสงศรี 3965
20 ให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1230