ข่าวประกวดราคา

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน

> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)

tuk19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลบริเวณด้านหลังศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลบริเวณด้านหลังศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

22308721 1471368659584490 6058677435944329867 n

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 6,590,000.- บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย    ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 6,590,000.- บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)13672546 1069801909780177 1343360279 n

“แสดงราคากลาง จัดซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23) จำนวน 14 ห้องเรียน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

“แสดงราคากลาง จัดซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23) จำนวน 14 ห้องเรียน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

บทความ อื่นๆ ...