ข่าวประกวดราคา

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา”

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ห้องประชุม

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 จำนวน 1 งาน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

บทความ อื่นๆ ...