Saturday, Mar 23rd

Last update02:46:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งการ MOS Olympic ๒๐๑๕

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ดำเนินโครงการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic ๒๐๑๕ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะทางด้านไอทีให้กับนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มศักยภาพในการทำงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกันอย่างแพร่หลาย โดยเข้าร่วมการแข่ง ขันทักษะคอมพิวเตอร์ในด้านการใช้งาน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ Microsoft Office Specialist Thailand Competition ( MOS Olympic ๒๐๑๕) ซึ่งจัดโครงการโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด และบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Click>>> อ่านรายละเอียด
สมัครเข้าร่วมClick>>
http://register.procc.lru.ac.th ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

บทความ อื่นๆ ...

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°