ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 2/2558

โครงการการอบรมเข้าใจ เรียนรู้ สู่การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21

โครงการยกระดับทักษะความรู้ไอทีด้วย IT Certificate

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 200 คน เท่านั้น เข้าร่วมโครงการยกระดับทักษะความรู้ไอทีด้วย IT Certificate เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร Internet and Computing Core Certification (GS4) Key Applications (Word 2010)

กำหนดการประชุมอาจารย์แนะแนว ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558