Thursday, Mar 21st

Last update02:35:45 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558

ม.ราชภัฏเลย อบรม หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

      วันพุธที่ที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 น. ผศ.สนิท เหลืองบุตนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ณ ห้องประชุมช้น 9 อาคารเรียน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°