ข่าวรับสมัคร

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา”

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ห้องประชุม

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 จำนวน 1 งาน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

10760 20121220p1

 

แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

       งานพัสดุ "แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยวิธีตกลงราคา”