ข่าวรับสมัคร

Sunday, Jan 21st

Last update11:03:32 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

ราคากลางงานก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิต

ราคากลางงานก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิต

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ตารางแสดงวงเงินรั้วสาธิต
(2) ราคากลาง
(3) แบบสรุปราคากลาง
(4) บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง

18221737 1385451338164491 517126120921706045 n

แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมรถบัส มรภ.เลย

    สำนักงานอธฺการบดี แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมรถบัส หมายเลขทะเบียน  ๔๐ – ๐๐๔๗ เลย โดยวิธีตกลงราคา 
   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอราคากลาง จ้างซ่อมรสบัส หมายเลขทะเบียน  ๔๐ – ๐๐๔๗ เลย โดยวิธีตกลงราคา ตามแบบ ป.ป.ช. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สามารถโหลดอ่านเอกสารได้ที่นี้
   
คลิ๊กอ่านเอกสาร

นางสาวธิติมา พันธุลาภ
นักวิชาการพัสดุ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117 – 8
โทรสาร 0-4281-1143
10760 20121220p1

ร่าง TOR งานก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย