ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2556

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ  ความรู้ความสามารถทางวิชาเอกและสอบสัมภาษณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2556

      ให้ผู้มีบัญชีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  มารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556

 

เวลา 09.00-11.30 น.  ณ งานบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม  8 ชั้น  เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและประกันสังคม  พร้อมเข้ารับการอบรมอาจารย์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน 18206 (ห้องศาลจำลอง)

 

**หากไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์**

คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ

ข่าวโดย : ทัศนีย์ นราพล