รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2557

DSC 010121

             ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

             ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น ตั้งแต่วันที่  10 – 19  กันยายน  2557

>>CLICK อ่านประกาศ<<

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล
โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115