ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Sunday, Dec 17th

Last update03:28:33 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 16/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 16/2560

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั...

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง  (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC)  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวด...

<<

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวด...

<<

“แสดงราคากลาง จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

“แสดงราคากลาง จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

“แสดงราคากลาง จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง ด้วย...

<<

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ภาคพิเศษ)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาล...

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย  ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิ...

<<

<<

อ่านเพิ่มเติม...