มรภ.เลยร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

พิธีเปิด มี นายโสภณ

Read more